kwadrantplus

Ga naar de inhoud

KWADRANTplus                  ‘Betrokken bij Herne’

 
Je kan het allemaal over je heen laten gaan, dat gebeurt.
 
Je kan aan de zijlijn staan en alleen kritikeren, dat gebeurt.
 
Je kan ook de folder bij de hand nemen ‘Betrokken bij Herne’ , stel je voor 30 november 2019 kandidaat. Kijk op www.betrokkenbijherne.be
 
Kies het platform van uw interesse, mogelijk wil je ook deel uitmaken van een dagelijks bestuur. Contacteer sport@herne.be
 
Van adviesraden naar platformen maar dan wel rimpelloos.
 

Veranderen kan overleven zijn. Het doel is de mogelijkheden verruimen voor de inwoners om deel te nemen aan het beleid. Eerder kende de gemeente verschillende adviesraden nu worden dat 3 platformen. Een platform ‘Publieke en open ruimte’, een platform’ Vrije tijd’ en een platform ’Welzijn’.

 

U kan bepalen waar , wanneer en hoeveel U zich wil inzetten. U hoeft zich dus niet 6 jaren of een volledige legislatuur te binden.
 
De gemeente lichtte dit in een werkgroep toe in de maand mei en stelde ook dat de huidige adviesraden voorlopig behouden werden en dat wat functioneerde gekoesterd moest worden.
 
We misten de duidelijke opsomming van de bestaande raden , we misten een evaluatie van de bestaande raden en we misten de raden die decretaal moeten blijven. Of de oplossing ‘3 platformen’ nu zo evident uit die werkgroep tuimelde is nog behoorlijk vatbaar voor interpretatie.
 
Intussen verlamden bepaalde  bestaande raden, werden kansen verkeken om deze overgang alvast binnen die raden intern te bespreken en voor te bereiden en zijn er kostbare maanden voorbij gegaan.
 
De gemeente verspreidde een folder ‘Betrokken bij Herne’. U kon en kan zich nog steeds tot 30 november opgeven om deel uit te maken van een platform of  zelfs van het dagelijks bestuur van een platform.
 
Planning en werking werden onlangs met drankje en hapje voorgesteld aan diegenen die reageerden op de folder ‘Betrokken bij Herne’. Een adviesbureau (Umano) begeleidt de gemeente hierin .Zo werd reeds een ontwerp van statuut opgemaakt voor een platform. Ook hierop kan u nog uw bedenkingen kwijt tot 30 november. Ten opzichte van de kostbare maanden gaat het inblikken van de platformen wel in een behoorlijk tempo.
 
De gehele operatie vertegenwoordigt ook een kostprijs voor onze krappe gemeentekas die zijn verrechtvaardiging dient te bewijzen. En?
 
Weten we nu wat goed werkt en behouden blijft ?
 
Weten we nu wat decretaal moet blijven ?
 
Weten we nu hoe in dit geval de werking verloopt met de platformen?
 
Zijn de bestuurlijke taken van de bestaande adviesraden verricht zodat de weg naar de platformen openligt ?
 
Kunnen we ons voorstellen dat noch de gemeente noch het adviesbureau geen oog of geen oor zouden hebben voor de struikelstenen op het enthousiaste pad naar vernieuwing.
 
Rimpelloos moet het zijn, die overgang naar vernieuwde participatie! Rimpelloos!....of minstens toch met gladgestreken plooien.
 
 
Kwadrantplus is progressief , durft vernieuwing aan en steunt initiatieven die de betrokkenheid met de inwoners verruimd.
 
Kwadrantplus zou de adviesraden dit jaar eerder aan het werk gezet hebben om de vernieuwing voor te bereiden en hun advies mee te nemen in het vernieuwingsproces.
 
Kwadrantplus vreest dat de theorie van de ‘platformen’ nog onvoldoende op de leest geschoeid werd van Herne zelf.
 
Kwadrantplus zoekt het antwoord op de vraag waarom leden van de adviesraden niet informeel en spontaan hun meningen hebben geventileerd?
 
Kwadrantplus stelt het op prijs dat we bezorgdheden omtrent de platformen ontvingen. Struikelstenen kan u nog steeds doorgeven op onze gekende kanalen of persoonlijk aan onze kandidaten en mandatarissen.
 
Kwadrantplus zal inzetten op een rimpelloze overgang naar verruimde participatie.
 
Kwadrantplus spoort u aan om deel te nemen aan de platformen, spoort u aan om zelfs uw kandidatuur te stellen voor een dagelijks bestuur.
 
Kwadrantplus wil door uw inzet naar eigen vermogen, belangstelling en tijd aanwezig zijn op de verschillende platformen. Meld ons uw deelname.
 
Kwadrantplus blijft onderzoeken wat de zwijgende meerderheid denkt.

Succes met uw inzet!  


Terug naar de inhoud